God og blid personlig dialog skal redusere faren for brann. Bente Frantzen og Henning Solstad ved Brår omsorgsboliger i Re er positive til at branninspektørene Rune Huse (t.v.) og Øyvind Bang vil dele kunnskap og veilede til økt brannsikkerhet.

Fire av ti som omkommer i brann er over 67 år. Derfor får hvert enkelt eldre/seniorsenter sin egen brannmann, i de seks kommunene Vestfold interkommunale brannvesen(VIB) dekker.

Brannkonstabel Kristoffer Pettersen(tv.) er takknemlig for 70 nye redningsvester til utleie som verneleder John Egil Merkesvik overleverte fra Esso Slagentangen.

Voksne gjør en fatal bommert ved ikke sikre seg selv, like godt som de sikrer barna. Skulle du ha behov for redningsvest av og til, kan den leies på brannstasjonene.

Havnevesen og skjærgårdtjenesten har dyktig mannskap. Her samarbeider Larvik og Tønsberg Havnevesen og brannvesenet i å ta opp olje under kurset i Stavern.

For å styrke håndteringsevnen har Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Vestfold satset på kursing for å øke kompetansen til mannskapene ved en påkrevd aksjon.

Linker

Galleri

Brannsjef Per Olav Pettersen minner om at bruk av åpen ild er forbudt i skog og mark fra 15.april til 15.september.
Bålbrenning
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no