De bor hjemme, er funksjonsfriske eldre og med i det kommunale opplegget «Lyst på livet» i Horten. Uten tiltak vil de med tiden kunne være mer utsatt for brann, derfor lytter de til gode forebyggende råd fra branninspektør Rune Huse på Horten eldresenter.

Vi er alle dronninger og konger i eget hjem, det er vår trygge borg. Samtidig vet vi at eldre over 70 år har 4,5 ganger større risiko for å omkomme i brann. Hjemmet er like trygt som før, men den enkeltes evne til å håndtere et branntilløp eller rømme fra en brann kan reduseres når man kommer opp i årene, eller rammes av sykdom.

Forebyggerne som skal sjekke butikker, foran fra v. Frits H. Johansen, Øyvind Bang og Silje Eide. I andre rekke fra v. Even-Torstein Haughem, Preben Skjelbred og avdelingsleder Joachim Jensen. Bakerst fra v. Tommy Ueland, Jarle Steinnes og Ole Roger Sundseth

Fokus vil være rettet mot publikums sikkerhet. I fjor gjennomførte VIB en uanmeldt sjekk.
-Resultatet var ikke oppløftende, derfor gjentar vi aksjonen også i år, sier Joachim Jensen som leder forebyggende avdeling.

Representantskapsmøte i VIB: fra v. styreleder Kurt Orre, brannsjef Per Olav Pettersen, varaordfører Horten Freddy Martinsen, ordfører Holmestrand og leder i representantskapet Alf Johan Svele, ordfører Re Thorvald Hillestad, ordfører Tjøme John Marthiniussen, varaordfører Tønsberg Anne-Lise Skarstad og varaordfører Nøtterøy Bjørn Kåre Sevik.

Nedgangen i antall bygningsbranner og kraftig reduksjon i forsikringsutbetalingene etter branner i 2014 liker de politiske topplederne i de seks eierkommunene Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.

Linker

Galleri

Sjekk røykvarsleren sier branningeniør Frits Holm Johansen til studentene fra .v. Mona Østerud, Jørn Vittring og Leif Sørensen når Vestfold Interkommunale Brannvesen delte ut batterier på Campus Bakkenteigen.
VIB PÅ HIVE 2011
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no