Brannsjef Per Olav Pettersen redegjør for representantskapet i VIB. Fra v. rundt bordet, Jan Nærsnes fra kontrollutvalget, Petter Berg ordfører Tønsberg, Børre Jacobsen ordfører Horten, Thorvald Hillestad ordfører Re, Roar Jonstang ordfører Nøtterøy, Per Ove Width varaordfører Tjøme, Kurt Orre styreleder VIB og Alf Johan Svele ordfører Holmestrand.

Rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon på Borgheim ble enstemmig vedtatt av representantskapet i Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB). De fem ordførerne i eierkommunene, Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og varaordføreren på Tjøme utgjorde representantskapet som i dag var samlet på Tønsberg brannstasjon .

I én og samme bolig i Tønsberg er det installert tre nye ildsteder som  er ulovlig, og feieren har nedlagt fyringsforbud.

Ulovlige ildsteder er et økende problem. - I høst har feierne i Vestfold interkommunale brannvesen(VIB) avdekket mer enn 15 ulovlige ildsteder i privatboliger i Horten, Re og Tønsberg, sier feiermester Jan Espeseth.

Fyr friskt opp, reguler så varmen med mengden ved du legger i ovnen. Bruk ikke trekken til å justere varmen.

Temperaturen er på vei ned. Vedfyring er kos og varme.Her er feierens beste fyringsstips. Men først vil vi at du sjekker ildstedet og fyringsanlegget, - før du fyrer opp.

Linker

Galleri

Velkommen til åpen dag på brannstasjon ønsker fra v. Silje Hansen, Jarle Steinnes, Rune Huse, Harald Feen, Rune Loraas, Erik H. Nygaard, Jon Røed og Even-Torstein Haugheim.
Velkommen til åpen dag
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no