Svært mange har ikke feid skorstein på hytta på mange år.

En undersøkelse viser at overraskende mange ikke har feid hytteskorsteinen på veldig lenge. En av tre i undersøkelsen sier at skorsteinen ikke er feiet de siste 10 årene, eller ikke vet når dette sist ble gjort.

Våre branningeniører og inspektører har befart 109 butikker i våre seks eierkommuner, fra Holmestrand i nord til Tjøme i syd. I langt mer enn halvparten av butikkene fant vi mangler, problemer eller forbedringspotensiale knyttet til kundenes rømningssikkert ved brann.

Brannsjef Per Olav Pettersen synes det er trist at et liv gikk tapt i brann i fjor, men gleder seg over sterk nedgang i antallet bygningsbranner.

- Et liv gikk tapt i brann i vårt område i fjor, og hele 61 omkom i brann i Norge, det synes vi er trist og beklagelig, sier brannsjef Per Olav Pettersen. Ingen omkom i Vestfold i 2012 og på landsbasis var antallet rekordlavt med 40. Mer om 2013.

Linker

Galleri

Branningeniør Silje Eide i Vestfold Interkommunale Brannvesen takker innbyggerne som tar brannsikkerheten på alvor, her flankert av noen av brannmennene som er på vakt i julen. Fra v. Roar Marthinsen, Steinar Holm, Fredrik H. Johansen og Andre Borch Schefte.
TAKK TIL PUBLIKUM
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no