Det brenner hyppigst på kjøkkenet, 14 av fjorårets branner startet på komfyren. I denne brannen ble personen reddet av gode naboer.

19 av 58 branner startet på kjøkkenet i fjor. Les vår analyse av alle bygningsbrannene og hvordan vi oppsummerer 2015, da vil du kunne forebygge smartere. Her finner du også mer om totalt 1911 loggførte hendelser.

Brannsikker kommunalbolig:
Ordfører Petter Berg, brannsjef Per Olav Pettersen og Karsten Tollefsen fagleder miljø og brann i Tønsberg kommunale Eiendom på befaring i et boligbygg som er sikret med automatisk slukkeanlegg og brannvarslingsanlegg.

Tønsberg har dessverre vært en brannversting. Siden 1994 har 7 kvinner og 11 menn omkommet i brann, og antallet bygningsbranner pr. innbygger har ligget langt over landsgjennomsnittet. Den trenden er i ferd med å snu.

Sjekker røykvarsler. Ansatte fra beredskaps, feier og forebyggende avdeling sjekket røykvarslere i utleieboliger. Her sjekker feier Morten Jensen og branningeniør Silje Eide en livredder.

Under «Aksjon Boligbrann» avdekket de ansatte i Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) feil eller mangler ved røykvarslere i 97 av de 169 byggene med utleieleiligheter som ble besøkt den første uken i desember.

Linker

Galleri

Det oppsto brann i denne gassgrillen.
Brann i gassgrill
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no