Vi har stor forståelse for at en forflytningshemmet person kan føle frykt når brannalarmen går, og i minuttene deretter opplever vedkommende situasjonen dithen at hun ikke ble ivaretatt. Dette er selvfølgelig beklagelig.

 Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i skog og mark fra 15.april til 15.september. Etter brannloven skal ingen drive med aktivitet som kan føre til ukontrollert brann, sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB).
På Nøtterøy og i Tønsberg er all utendørs brenning forbudt.
Brannsjefen opplyser at publikum gjerne må brenne kaffebål og benytte engangsgrill ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten. Dette er forutsetningene:

I januar og februar 2016 var det til sammen 17 branner i eller inne i bygninger i området til Vestfold interkommunale brannvesen. Til sammenligning var det etter to måneder; 11 i 2012, 15 i 2013, 9 i 2014 og 7 i fjor.

Linker

Galleri

Branningeniør Silje Eide minner om at batteriet på røykvarsleren kan være dødt når du kommer på hytta og uten fungerende varsler lever du farlig om brann skulle oppstå.
Branningeniør Silje Eide
Fotograf
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, 3126 Tønsberg      Telefon 33 00 36 00      post@vibr.no